Přednosti

Rozsáhlé testy v laboratořích i exteriérech, které byly prováděny významnými institucemi po celém světě ( od Nového Zélandu přes USA, Velkou Británii, Śvédsko, Malajsii, Indonésii, Rusko, Holandsko až po Japonsko), prokázaly že acetylované dřevo je extrémně spolehlivé.
Dřevo Accoya® prošlo testy rozměrové stability, odolnosti, UV stálosti, obnovitelnosti povrchových úprav, trvanlivosti ve styku se zemí a prokázalo mimořádné výsledky. Opravdu je tak spolehlivé - což se prokazuje i s přibývajícím časem - že se pro vědce stalo referenčním ukazatelem při porovnávání dosahovaných vlastností s ostatními typy modifikace dřeva.
Accoya Benefits
Celulóza je hlavním stavebním prvkem dřeva, zároveň je i hlavním zdrojem potravy mnoha druhů hmyzu a rozkladných plísní, dalším organismům poskytuje úkryt. Hniloba způsobuje degradaci dřeva - v případě jeho použití ve venkovním prostředí a působení vlhkosti
snižuje jeho životnost.

Díky technologii acetylace průkopnicky vyvinuté společností Accsys Technologies, je dřevo Accoya® šetrné k životnímu prostředí, může být s důvěrou použito v exteriéru a bude sloužit po mnoho let.

Prostě nejlepší

Třída 1 je nejvyšší možná úroveň odolnosti dřeva. Přesto, že jsou některé dřeviny přirozeně odolné, je známo, že tato hodnota je proměnlivá a závislá na mnoha faktorech.

Odolnost dřeva Accoya® je oproti tomu stálá a neměnná. Vlastnosti každé modifikované várky jsou ve výrobě analyzovány standardními vědeckými měřeními, které garantují mj. odolnost dřeva. Accoya® je odolnější než ostatní dřeviny s nejvyšší přirozenou odolností včetně Teaku.

Mimochodem odolné dřeviny jsou pomalu rostoucí na rozdíl od dřeva Accoya® které je vyráběno z rychle rostoucích udržitelných porostů borovice Radiata Pine. Z tohoto důvodu nejsou ohroženy ani vyčerpávány staré a vzácné lesní celky.

Trvanlivé

Dřevo Accoya® je z důvodu odolnosti velmi trvanlivé :

- 50 let při použití bez kontaktu se zemí
- 25 let při použití v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou

Dřevo Accoya vytváří účinnou bariéru proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu; je težko stravitelné pro hmyz a mikroorganismy a proto je více odolné proti dřevokazným škůdcům.

Accoya - Longer Lasting Wood

Kde se odolnost pozná ...

Most vysoce zatížený provozem : "Několik nezávislých Evropských výzkumných institucí testovalo vhodnost dřeva Accoya® pro tento projekt. Po velmi zodpovědných zkouškách bylo konstatováno, že neuvěřitelná odolnost dřeva Accoya naprosto překonala ostatní dřeviny a ukázalo se vhodným pro lepení vazníků v obrovských průřezech 1080x1400 mm. V úvahu bylo vzato i to, že dřevo Accoya® má také vynikající odolnost proti UV záření, je netoxické a pochází z obnovitelných zdrojů. " uvádí Sieds Hoitinga, Project Manager, Province of Friesland, the Netherlands.

Výdřeva kanálů : některá prostředí jsou drsná ale málo jich je horších než břehy kanálů, které jsou z jedné strany ve styku s půdou a z druhé strany exponovány vodou,to znamená půdními mikroby a rozhraním mezi vodou a vzduchem. Accoya® nabízí v této oblasti jedinečný výkon a nahrazuje používané tropické dřevo.

Decking : Použití dřeva na venkovní podlahy, kde je často vlhko a je těsný nebo reálný kontakt se zemí, vyžaduje odolnost dřeva proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Proces acetylace významně zvyšuje odolnost proti hnilobě. Dřevo Accoya® prokázalo účinnou ochranu proti poškození dřevokazným hmyzem v četných testech v exteriéru i v laboratořích, prováděných v různých zemích po celém světě. Testy zahrnovaly i zkoušky s různými druhy termitů.
Accoya - Where durability counts

Přepošli dále