O dřevu Accoya®

Dřevo Accoya® je výsledkem více než osmdesátiletého výzkumu a vývoje, který přinesl velmi uznávanou a osvědčenou metodu modifikace dřeva - acetylaci - která má v současnosti vedoucí postavení patentované technologie vytvářející dřevo s vynikajícími vlastnostmi.

Dřevo Accoya® může být použito prakticky na cokoli, například pro výrobu oken a dveří, venkovních podlah a obkladů, mostů a lodí dokonce nachází využití v aplikacích, ve kterých se v současnosti dřevo jeví jako nevhodné.

Čti dále

Fyzikální vlastnosti jakéhokoli materiálu jsou podmíněny jeho molekulární strukturou.

Dřevo obsahuje velké množství volných hydroxylových iontů. V závislosti na prostředí, kterému je dřevo vystaveno tyto hydroxylové ionty váží nebo uvolňují vodu. To je hlavním důvodem bobtnání a sesychání dřeva i jeho degradaci..

Čti dále

Metoda acetylace mění volné hydroxylové ionty přítomné ve dřevu na acetylové skupiny.

Je založena na reakci dřeva s acetylačním činidlem (anhydrid kyseliny octové). Acetylové radikály se naváží na volné hydroxylové ionty v buněčných stěnách za vzniku acetylových skupin a jako vedlejšího produktu kyseliny octové. Ztrátou volných hydroxylových iontů se dřevo stává více hydrofobní vůči vodě i vzdušné vlhkosti, je také mnohem stabilnější, získává vysokou odolnost a mimořádnou trvanlivost.

Čti dále

Acetylované dřevo sníží schopnost vázat vodu až o 80%. Mechanická pevnost zůstává nezměněna, zvýší se pevnost v ohybu a tvrdost. Díky změně polarity je zlepšena adheze k povrchovým úpravám, které vydrží 3-4 x déle než u ostatních dřevin. Sníží se tedy četnost údržby a s tím spojených nákladů a dopadů na životní prostředí.

Dřevo Accoya® obsahuje po acetylačním procesu méně něž 1% kyseliny octové. Ta má korozivní účinky, proto se důrazně doporučuje použití nerezového spojovacího materiálu.

Čti dále